Werkwijze door middel van het budgetmodel.

De manier van werken met een speciaal voor dit doel ontworpen “BUDGET-CONSULT-MODEL” maakt het gehele voorbereidingsproces inzichtelijk.

In een gesprek vult hij samen met u een demo rekenmodel in. Variabelen komen daarbij ook aan bod. Ongewenste verrassingen kunnen daardoor vermeden worden.

Het “BUDGETMODEL” rekent ad hoc onmiddellijk uit met welke omzetstijging de conceptverandering zichzelf betaalt en laat tevens het economisch perspectief zien. Het budgetmodel is zeker te gebruiken bij financieringsaanvragen en wordt doorgaans door accountants en krediet-verstrekkers serieus genomen en gerespecteerd.

De recent gerealiseerde projecten laten inmiddels een substantieel en interessante omzetstijging zien. In korte tijd kan hierdoor de investering worden terug verdiend. 


Detail uit het model Budget-Consult dat samen met u wordt ingevuld.

Mochten uw gegevens en wensen meer rekenwerk vragen dan hebben we de beschikking
over een eigen ERP/ICT-deskundige die voor uw specifieke situatie een budgetmodel maakt.